Questback Survey Questionnaire

Bästa deltagare

Tack för att du deltar i vår nätundersökning för professionella kunder. Syftet med denna undersökning är att hjälpa oss förbättra vår webbplats.

Det bör bara ta cirka 10 minuter att genomföra den. Du kan genomföra enkäten på din dator eller mobila enhet. Det är frivilligt att delta.

All information registreras anonymt och hålls strikt konfidentiellt.

Med vänliga hälsningar
BOSCH