Tivian Survey Questionnaire

Velkommen til denne undersøgelse om førskoleundervisning og børnepasning af høj kvalitet!

SCIREARLY er et forskningsprojekt, som har til formål at reducere skolefrafald og dårlige resultater i skoler i Europa. Projektet er financieret af EU's Horizon Europe program. Projektet anerkender, at vi er nødt til at starte i de tidlige leveår for at kunne håndtere skolefrafald effektivt. Derfor har vi brug for dit input som fagperson, der arbejder med uddannelse og omsorg i den tidlige barndom.

Dette online spørgeskema tage rca. 10 minutter at besvare. Du vil blive stillet nogle spørgsmål om din daginstitution og de relationer, du har til børnene og deres værger. Til sidst i spørgeskemaet kan du udfylde en formular for at modtage information om projektet og få adgang til vores ressourcer om fremme af uddannelse af høj kvalitet.

Der er ingen kendte eller forventede risici forbundet med at deltage i denne undersøgelse. De indsamlede data vil blive behandlet fortroligt og kun brugt til videnskabelige formål. Din deltagelse er anonym og frivillig, og du kan stoppe når som helst, men vi vil være meget taknemmelige, hvis du gennemfører den.

Hermed bekræfter jeg, at:

Du kan til enhver tid kontakte os på scirearly@deusto.es eller via et medlem af forskerteamet i dit land https://scirearly.eu/partners/

Dette projekt har modtaget støtte fra EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe under Grant Agreement No. 101061288. Synspunkter og meninger, der er udtrykt, er dog kun forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis EU's. Hverken EU eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem.