Tivian Survey Questionnaire

Witamy w ankiecie na temat wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem!

Projekt SCIREARLY to projekt badawczy finansowany z programu „Horyzont Europa”, którego celem jest ograniczenie zjawiska wczesnego kończenia nauki i słabych wyników w nauce w Europie. W projekcie uznano, że aby skutecznie przeciwdziałać przedwczesnemu kończeniu nauki, musimy zacząć od wczesnych lat życia. Z tego powodu potrzebujemy Twojego wkładu jako praktyków pracujących w placówkach wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC).

Ten kwestionariusz obejmuje 10-minutową ankietę internetową. Zostaniesz poproszony o kilka pytań dotyczących Twojej instytucji ECEC, relacji, jakie masz z dziećmi i ich opiekunami. Zarejestruj się za pomocą formularza na końcu kwestionariusza, aby otrzymywać aktualne informacje i uzyskać dostęp do naszych zasobów dotyczących wspierania wysokiej jakości edukacji.

Nie jest znane ani spodziewane ryzyko związane z udziałem w tym badaniu. Zebrane dane będą traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych. Twój udział jest anonimowy, dobrowolny i możesz przerwać w dowolnym momencie, jednak będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli go dokończysz.

Niniejszym potwierdzam, że:

Może Pan/Pani skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem scirearly@deusto.es lub za pośrednictwem dowolnego członka zespołu badawczego w Pana/Pani https://scirearly.eu/partners/Projekt ten otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont Europa” na mocy umowy o dotację nr 101061288. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani kompetentny w tym zakresie organ nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.