Tivian Survey Questionnaire

Välkommen till denna undersökning om högkvalitativ förskoleverksamhet och barnomsorg!

SCIREARLY-projektet är ett Horizon Europe-finansierat forskningsprojekt som syftar till att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid (Early School Leaving - ESL) och antalet elever som presterar sämre i Europa. Projektet är medvetet om att vi måste börja från de tidiga åren i livet för att effektivt kunna ta itu med ESL. Därför behöver vi din input som yrkesverksam inom förskola, skola och barnomsorg (Early Childhood Education and Care, ECEC).

Det här frågeformuläret är en 10 minuter lång onlineundersökning. Du kommer att få svara på några frågor om din förskola och de relationer du har med barnen och deras vårdnadshavare. Se till att du registrerar dig via formuläret i slutet av enkäten för att hålla dig informerad och få tillgång till våra resurser för att främja utbildning av hög kvalitet.

Det finns inga kända eller förväntade risker förknippade med att delta i denna forskning. De uppgifter som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas för vetenskapliga ändamål. Ditt deltagande är anonymt, frivilligt och du kan avbryta när som helst, men vi skulle vara oerhört tacksamma om du slutförde det.

Härmed bekräftar jag att:

Du kan kontakta oss när som helst på scirearly@deusto.es eller via någon medlem av forskargruppen i ditt land https://scirearly.eu/partners/Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe enligt Grant Agreement No. 101061288. De synpunkter och åsikter som uttrycks är emellertid endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.